Skriv under våra paket med lagkrav!

Vi planerar att lägga fram konkreta förslag som syftar till att stärka kvinnofriden i Sverige.
Dessa förslag finns att skriva under än så länge.

Del 1 – Del 2

Vi kommer att samla in namnunderskrifter till alla förslag. Namninslamlingarna ska användas för att påverka styrande politiker och då särskilt inför kommande val.

Rösta på våra lagförslag!

Omröstning för särskild brottsrubricering för gruppvåldtäkt

Rösta här

Omröstning för att kvinnor som grupp alt. kön också ska omfattas av brottet hets mot folkgrupp

Rösta här

Omröstning rörande barnäktenskap

Rösta här

Omröstning rörande sexualtortyr

Rösta här

Omröstning rörande hedersvåld

Rösta här

Kompletterande lagstiftningsmässiga åtgärder vid svåra våldsbrott

Rösta här

 

Rösta på våra förslag på straffskärpningar som vi har delat upp i fyra delar, A-D:

Rösta här på kategori A

Rösta

Rösta här på kategori B

Rösta

Rösta här på kategori C

Rösta

Rösta här på kategori D

Rösta