Rösta på våra lagförslag

Rösta för särskild brottsrubricering för tvångsgifte av barn:
https://goo.gl/forms/tkFoRycDViOrULvz2

Första omröstningen för särskild brottsrubricering för gruppvåldtäkt har nått max antal deltagare (100 st) och är därför avslutad. Vi kommer att sammanställa resultatet och redovisa det.


MEN vi kör nu en ny omröstning för särskild brottsrubricering för gruppvåldtäkt:
https://goo.gl/forms/NdS8keKx8BI3qtK82

RÖSTA HÄR för att kvinnor som grupp alt. kön också ska omfattas av brottet hets mot folkgrupp:
https://goo.gl/forms/5Tk5nC8XdBKFFl3g2

Rösta på våra förslag på STRAFFSKÄRPNINGAR som vi har delat upp i fyra delar, A-D:

RÖSTA HÄR på kategori A:
https://goo.gl/forms/C5ct7CyHswZYfBlU2

RÖSTA HÄR på kategori B:
https://goo.gl/forms/Rr9zF2d3YNzfZLTb2

RÖSTA HÄR på kategori C:
https://goo.gl/forms/Uj4sgLZJGWQvEcYm2

RÖSTA HÄR på kategori D:
https://goo.gl/forms/nLFIZEKiskE3IEpH2

RÖSTA HÄR för att kvinnor som grupp alt. kön också ska omfattas av brottet hets mot folkgrupp:
https://goo.gl/forms/5Tk5nC8XdBKFFl3g2

Rösta här rörande barnäktenskap:

https://goo.gl/forms/SwCBix8LznRIYs9k1

 

Rösta här rörande sexualtortyr:

https://goo.gl/forms/fkXZgFyTdGdZWms93

Rösta här rörande hedersvåld:

https://goo.gl/forms/fcHtpE8vfubpM5Fh2

Kompletterande lagstiftningsmässiga åtgärder vid svåra våldsbrott:

https://goo.gl/forms/WlwerBHJKbVg6lck2

 

SKRIV UNDER våra paket med lagkrav på skrivunder.com

Vi planerar att lägga fram konkreta förslag som syftar till att stärka kvinnofriden i Sverige. Dessa förslag finns att skriva under än så länge:

Del 1 – Del 2

Vi kommer att samla in namnunderskrifter till alla förslag. Namninslamlingarna ska användas för att påverka styrande politiker och då särskilt inför kommande val.