Straffets betydelse för offret

Här kommer en presentation av ideologiska grundsatser inom påföljdsläran och av hur svenska rättsväsendet bortser från offrets upprättelse som en grundbult i påföljdsläran.

Mer info kommer snart!