Om oss

Kvinnofrid 2018 är en ideell förening grundad hösten 2017 som ett svar på att vi upplever att det sexuella våldet och otryggheten ökar för kvinnor, liksom att kvinnors rättigheter är på tillbakagång. Vi tycker oss se att kvinnofientliga idéer åter har börjat få spridning i Sverige. Detta vill vi göra något åt då vi upplever att denna utveckling inte tas på tillräckligt stort allvar av våra styrande politiker.

Varför fokus på våld mot just kvinnor?

Våld mot kvinnor tar sig delvis andra uttryck än våld mot män och motivet till våld mot kvinnor är förknippat med hennes kön.

Våld mot kvinnor har andra motiv som har att göra med att kvinnor som kön inte ska tillerkännas lika status och lika rätt i samhället. Effekten av våld mot kvinnor är att individer som är kvinnor blir lägre ansedda genom sämre status, olikhet inför lagen osv.

Eftersom kvinnor generellt sett är svagare fysiskt får våld mot just kvinnor en effekt för kvinnor som grupp.

Våld mot män är också ett stort och lika allvarligt problem, men det är två olika problem som måste hanteras på olika sätt. Vi har valt att fokusera på just kvinnor!