Kvinnofrid 2018

– en satsning inför valåret 2018!

Vårt syfte är att motverka ökande våld mot flickor och kvinnor.

Nu har vi sammanställt den respons vi har fått på de lagförslag vi har utarbetat. Följ länk

Syfte, mål, samt metod
Våra lagförslag

Syfte

Vårt syfte är att motverka ökande våld mot flickor och kvinnor.

Mål

Våra mål är att tvinga politiker att ändra lagen så att vi får hårdare straff och en mer adekvat lagstiftning, motverka kvinnofientliga idéer som att kvinnor och flickor får utsättas för våld/våldtäkt, samt allokera mer resurser till rättsväsendet för att bekämpa vålds- och sexualbrott.

Metod

Vår metod är att komma med konkreta förslag – som politiker inte kan vifta bort i efterhand genom att peka på lama, ineffektiva och halvhjärtade åtgärder de gjort. Vi har därför formulerat ett stort paket med olika krav på lagändringar som vi har lagt upp på skrivunder.com.

Vi har dessutom brutit ner paketet med lagförslag för att ni ska kunna rösta på varje enskilt lagförslag. Dessa postas under våren i form av surveys (för närvarande surveyGizmo) för att vi ska kunna visa folkets stöd för dessa förslag.

Rösta på våra lagförslag

Efter omröstningar på våra lagförslag och insamlingar av underskrifter på skrivunder.com vänder vi oss till samtliga politiska partier som gör anspråk på makten inför kommande mandatperiod för att ta tempen på deras inställning i kvinnofridsfrågan.

Vi kontaktar våra politiker

De olika partiernas svar kommer vi att sammanställa och publicera så att väljarna vet – vad vill egentligen politikerna. Står de bakom kvinnors rättigheter eller inte?! Vi kommer vara högst objektiva och förhålla oss helt neutrala till vilket parti vi intervjuar.
Vi är naturligtvis lika intresserade av vad FOLKET – ni tycker! Förslag med sämre stöd kommer vi också titta närmre på och ifrågasätta varför det fått sämre stöd.

Vi vill vara länken mellan folket och politikerna i frågor rörande kvinnors och flickors rättigheter. Partierna kan sedan ställas till svars om de inte infriar sina löften!

Detta då våra förslag är just KONKRETA.